• Tuesday, August 22, 2020

Місцеві загальні суди в Україні створенні в незаконний спосіб

Місцеві загальні суди в Україні створенні в незаконний спосіб Місцеві загальні суди в Україні створенні в незаконний спосіб

Це досить легко перевірити по відкритим джерелам, які містять всю необхідну інформацію, а також за допомогою запитів на публічну інформацію до відповідних органів влади. Що для цього необхідно знати? Відповідно до ст. 12 Розділу XV ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Конституції України Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті125 цієї Конституції, але не довше ніж п’ять років. Нагадаю, що Конституційний Суд України у п.2 резолютивної частини рішення N 4-зп від 03 жовтня 1997 року у справі N 18/183-97вирішив таке: “ 2. За статтею 160 Конституції України Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України – 28 червня 1996 року. Моментом набуття чинності Конституцією України є момент оголошення результатів голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.” Отже відповідно до цього станом на 28 червня 2001 року в Україні мала бути сформована система судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції. Відповідно до ч.1 ст. 124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Відповідно до ст. 125 Конституції України Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Відповідно до п. 23 ч.1 ст. 106 Конституції України Президент України утворює суди у визначеному законом порядку; Відповідно до ч.3 ст. 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. Відповідно до ст. 8 ЗУ ”Про судоустрій”(діяла у цій частині до 28.06.1996р., втратила чинність на підставі ст.1 Розділу XV ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Конституції України) Усі суди Української РСР утворюються на засадах виборності суддів і народних засідателів. Конституційний Суд України у п.2 мотивувальної частини рішення N 14-рп/2001 від 16 жовтня 2001 року у справі N 1-8/2001 дійшов наступних висновків: “Отже, в Конституції України поняття “призначення” на відміну від поняття “обрання” позначає різні процедури щодо зайняття посади судді та різні форми актів з цього питання, прийнятих відповідно Президентом України чи Верховною Радою України.” Президент України ніколи не мав права обирати суддів, а отже шляхом обрання суддів він не міг утворити жодного суду. Відповідно до ч.1 ст.20 ЗУ” Про судоустрій України”(діяв з 19.03.2002р. по 30.07.2010р.) Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до цього Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. Відповідно до ч.1 ст. 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції ЗУ ”Про судоустрій і статус суддів” (діє з 30.07.2010р.) Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Отже відповідно до Конституції України єдиним розпорядчим актом про утворення суду є Указ Президента України про утворення відповідного суду. Прикладом такого Указу є Указ №1417/2004 від 16.11.2004 р. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі, згідно якого: «1. Утворити з 1 січня 2005 року в системі адміністративних судів України такі місцеві адміністративні суди: Луганський окружний адміністративний суд; … 3. Визначити території, на які поширюються повноваження місцевих адміністративних судів України (додаток N 1). 5. Затвердити мережу адміністративних судів України (додаток N 3).» Чи є такий указ у вашого місцевого загального суду можна перевірити таким чином: 1 .) На офіційному сайті Міністерства юстиції України є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, у якому для пошуку інформації про суд в полі пошуку юридичної особи набираємо назву суду або його ідентифікаційний код:

 

Після перевірки отримуємо таке і тиснемо “Детальніше”:

Нас цікавить інформація у графі “Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу” :

 

А от тут починається найцікавіше. В даному випадку ця графа взагалі пуста. Тобто відомості про розпорядчий акт реєстр взагалі не містить. Як варіант може бути зазначено, що таким розпорядчим актом є що завгодно. Наприклад “Конституція” чи “закон”, але не Указ Президента України, як це повинно бути за Конституцією. Слід нагадати, що відомості, які містить цей реєстр, носять офіційний характер і вносяться до нього виключно шляхом проведення реєстраційних дій відповідно до закону України “Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб та та фізичних осіб-підприємців».

2.) До відповідного суду робимо запит про надання публічної інформації, а саме Указу Президента України про його утворення зразок запиту ).

У відповіді найімовірніше буде вказаний Указ Президента України N 641/2001 від 20.08. 2001р. Переходи за посиланням і вивчаємо зміст цього Указу. Виявляється , що згідно цього Указу затверджено Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів.

Жодного слова про утворення судів даний Указ не містить взагалі.

Також може бути вказаний інший Указ Президента України N 76/96 від 22.01.1996р , в якому також жодного слова про утворення судів не міститься.

Слід звернути увагу ще і на те , що станом на 22 січня 1996 року був чинним Конституційний договір, відповідно до якого у Президента України не існувало повноважень щодо визначення кількісного складу суддів та затвердження мереж місцевих судів.

3. До Міністерства юстиції України робимо запит про надання публічної інформації, а саме надання завіреної копії погодженого подання Міністра юстиції України до Президента України про утворення відповідного суду зразок запиту ).

За результатами отриманих відповідей буде видно, що ваш суд взагалі не має розпорядчого акту, передбаченого Конституцією України і законами України, а отже ця юридична  особа  не є судом, який відповідно до ст.124 Конституції України наділений правом здійснювати судочинство та ухвалювати рішення іменем України.