• Tuesday, August 22, 2020

Допуску до проведення перевірки державних органів (АЛГОРИТМ)

Допуску до проведення перевірки державних органів (АЛГОРИТМ) Допуску до проведення перевірки державних органів (АЛГОРИТМ)

З метою недопущення протиправних дій з боку посадових осіб контролюючих органів, рекомендуємо в процесі спілкування з особами, які прийшли на перевірку, застосовувати будь-які засоби відео- та звукозапису (мобільний телефон, відео- та фотокамеру, диктофон).

Бажана присутність сторонніх свідків (споживачів, близьких людей, Ваших працівників, інших підприємців). Рекомендуємо, під час проведення перевірки, користуватися правовою допомогою адвоката.

 

 

УВАГА: проведення перевірок органами державної податкової служби не повинно порушувати нормального режиму роботи платників податків (стаття 11-2 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

 

УВАГА: працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків (стаття 11-1 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

 

Алгоритм першого контакту:

 

перевірте службові посвідчення осіб, які прийшли до Вас на перевірку. На окремий листок паперу перепишіть всі відомості службового посвідчення кожного з перевіряючих, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові; серія та номер службового посвідчення та до якої дати воно дійсне; посаду та звання особи, яка пред’явила посвідчення; орган, який видав посвідчення;

вимагайте від перевіряючих один примірник направлення на перевірку. В направленні повинно бути зазначено: дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Якщо в направленні на перевірку зазначено вид перевірки – „планова”, то Вас повинні були письмово повідомити про перевірку за десять днів до її початку. В разі неотримання письмового повідомлення, у Вас є законні підстави для недопущення працівників податкової служби до проведення перевірки. Якщо в направленні зазначено як вид перевірки – „позапланова”, то вимагайте від перевіряючих рішення суду та копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дати її початку та закінчення. Ненадання Вам цих документів або їх надання з порушенням зазначених вище вимог, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки (ст. 11-2 та ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову...”);

перед початком перевірки вимагайте від перевіряючих вчинити запис у Вашому журналі реєстрації перевірок. Відмова від підпису у журналі є підставою для недопущення перевіряючих до проведення перевірки (п. 7 Указу Президента „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”).