• Tuesday, August 22, 2020

Республіканська влада за принципом "Par Potestas"

Республіканська влада за принципом Республіканська влада за принципом "Par Potestas"

Par potestas - INTERCESSION - Інтерцессія (лат. Intercessio - втручання, опір) - в республіканському праві ситуація, або право накладення вето. Обраний тимчасово змінюваний управитель загальними справами Публіки (магістрат) міг накласти вето на постанови і дії іншого магістрату, що володів рівною з ним або меншою владою (за винятком публічних трибунів). Це була одна з гарантій проти зловживань, які могли статися завдяки тому, що кожний римський магістрат був незалежний у своїй повсякденній діяльності за відсутності централізаційної єдності сучасного управління, але колегіальний з колегами, створюючи із нею колегії.

У Республіці відсутня "вертикаль влади зверху" як така. Магістрат, який виступав з інтерцесією, повинен був особисто пред'явити свій протест магістрату, проти якого він виступав, відразу ж або принаймні в певний термін після того, як оскаржуване рішення відбулося. Інтерцессія використовувалася проти всякого декрету магістрату, на який громадянин, який вважав себе скривдженим, приносив апеляцію на Публіку, на Люди, на апеллой (на збори, собор).

Колегіальність має однієї зі своїх сторін позитивну діяльність між магістратами, спрямовану на Загальне Благо, подібно ремісничим (цеховим) колегіям або духовним (релігійним колегіям).

Здорова конкуренція між обраними публікою магістратами стримується кількома основними способами.
1. Зміна верховенства на кожному часовому відрізку. Наприклад, військові трибуни, шість чоловік на легіон, по черзі командували республіканським легіоном.
2. Жереб. Наприклад, організація присяжних з публіки, жереб в поділі сфер діяльності, жереб у виборі магістратів серед охочих. Суди присяжних за жеребом (як в США та ін.).
3. Спільна діяльність. Наприклад, колегія цензорів, взаємно ветувонна через інтерцесію.
4. Конкуренція магістратів також може долатися виділенням кожному магістрату специфічної зони дії PROVINCIА.

Республіканська колегіальна влада (магістратури), має свою специфіку. Якщо в релігійному житті або бізнесі колегіальність має на увазі наявність якогось співтовариства, члени якого об'єднані "спільною практикою", то магістрати республіки (громадянського суспільства) найчастіше діють індивідуально. Природа республіканської колегіальності не завжди вимагає зборів і "дії в унісон". Технологічно це означає не тільки зібрання всіх, але технологічну можливість блокувати дії колеги по посаді.

Рішення "більшістю голосів", яке так люблять "в демократичному світі", в республіканських магістратурах, що мають як правило парна кількість керівників не застосовується, або застосовується опосередковано, через загальний консенсус. Парність місць в магістратурі означає відмову в республіканському світі використовувати "принцип більшості на шкоду меншості". Тому що Політіа (Республіка) це не демократія. Демократичний централізм, так улюблений в КПСС, відсутній. Згідно з класичними поглядами, Закон і Влада-Влада (В Ладу) знаходяться в ЧЁТЕ. тобто підлягають обліку. (Благодать, наприклад, в НЕЧЁТЕ).

Всі республіканські виборні політичні посади (автентично політичні) - неоплачувані. (Безоплатність заняття магістратур). Це римська традиція. У грецькій традиції оплачувані (дискусійне). Заняття республіканських магістратур вважається почесним (чет), і несумісне з отриманням грошей від Публіки. У теорії, і це не забороняється публіці обговорювати, може бути винагорода (плата за Честь, Хонор), іменована гонораром, і виплачується публікою керуючому "після того, як" він передав публічно справи наступного виборному магістрату. Заняття Республіканських посад приносить не матеріальну винагороду, і тільки почасти (знаки магістратського гідності (інсігніі) і кращі місця на громадських заходах).

Допоміжний персонал наймається на роботу магістратом, і робота його оплачується. Політичну відповідальність за роботу найнятого персоналу несе обраний магістрат.Наприклад. У США посаду шерифа виборна. Він наймає на роботу полісменів. Він несе за них політичну відповідальність.

Для здобуття і заняття магістратур необхідно наступне.
1. Статус повноправного громадянина Республіки і наявність доброго імені (курується колегією цензорів)
2. Приватне та своєчасне висування своєї кандидатури (публічне)
3. Дотримання термінів повторного обрання в одну і ту ж магістратуру, участь у виборах тільки в одну магістратуру.
4. Мінімальний вік для нижчих магістратів 27 років.
5. Cursus Honorum @ Virtu
6. Ряд інших важливих додаткових параметрів.


Підприємці та Середній клас!

Якщо ви вважаєте, що треба будувати Україну майбутнього через розвиток бізнесу, вільної конкуренції та рівних можливостей - ми закликаємо вас підтримати наш освітній проєкт.

Ми збираємося інформувати людей про принципи, установки, знання та досвід інших країн, яким вдалося побудувати найбільш успішні умови в яких кожен може реалізувати себе. Саме зараз в ці країни виїжджають наші друзі та родичі, а також перспективі підприємці, що могли збагатити кожного з нас через товари та послуги, країну через державні податки та громаду через місцеві бюджети. Цей процес потрібно зупинити через впровадження нової домінуючої системи цінностей: бізнесмен який платить податки або самозайнята людина, це основа на якій тримається Україна. Вільний ринок, прозорість  та рівні можливості, це те що може дати шанс змінити все на краще.

Ми віримо, що національна ідея України повинна трансформуватися у «Жити краще ніж інші: ще більш багато, вільно, із почуттям честі та гідності за державу та країну, де кожен може стати тим, ким захоче та отримати те, на що заслуговує, де кожен може реалізуватися більше, ніж будь де у світі на найбільш вільній та безпечній землі».

Прихильники свободи, волі та незалежності, що мають можливість підтримати нас задля реалізації наших амбітних цілей по створенню майданчика для освіти громадян, маємо надію, тільки на вас.

Cтати співучасником    →


Оригінал статті російською мовою. Автор тексту: Тимур Коптелов. Переклад українською мовою: Роман Попович.